ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Formulář pro zadání požadavku ohledně GDPR (změna údajů, odhlášení novinek, a jiné ...)

Ochrana dat - GDPR
 

Informační povinnost provozovatele

zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů
 

Provozovatelem Informačního systému je:

Dušan Spuchlák – Drogéria, vinohradnícke a záhradkárske potreby
Sasinkova 75/11
901 01 Malacky
Slovenská republika
 
IČO: 14055864
DIČ: 1020218881
IČ DPH: SK1020218881

 

 1. Účel zpracování osobních údajů: kontaktování pro marketing a sbírání cookies
 2. Seznam zpracovávaných osobních údajů:
  1. jméno a příjmení
  2. kontaktní údaje
  3. kontaktní adresy
  4. cookies
 3. Všechny údaje, které dotyčná osoba na Stránce poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru. Způsobilé subjekty vyvinou maximální úsilí na ochranu dat a osobních údajů dotčených osob.
 4. Totožnost/příslušnost oprávněné osoby: Osobní údaje dotčených osob jsou získávány prostřednictvím webového sídla.
 5. Osobní údaje dotyčná osoba do Informačního systému poskytuje dobrovolně, a to na základě několika právních základech: předsmluvní vztahy, jelikož zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění kupní smlouvy ve které vystupuje klient jako jedna ze smluvních stran. Později u stávajících klientů při zasílání užitečných informací na základě oprávněného zájmu. Dále na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, když není možnost jiného právního základu. Dobu platnosti souhlasu za účelem marketingu poskytuje dotčená osoba na 5 let ode dne poskytnutí souhlasu přičemž dotčená osoba má oprávnění kdykoli svůj souhlas odvolat odvolat, a to písemnou formou doporučeně na adresu sídla provozovatele nebo prostřednictvím emailu provozovatele.
 6. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely: Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje dotčené osoby pro marketingové účely a použije e-mailovou adresu dotčené osoby za účelem zasílání novinek (tzv. newsletterů). Pro stávající zákazníky na základě oprávněného zájmu a nové zákazníky na právním základě souhlasu se zpracováním údajů na dobu určitou 5 let.
 7. Forma zveřejnění: Osobní údaje subjektů údajů se nikde nezveřejňují.
 8. Třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů: Přenos osobních údajů do třetích zemí se neuskutečňuje.
 9. Poučení o právech dotčené osoby: Provozovatel se zavazuje, že bude s osobními údaji dotčených osob zacházet v souladu s platnými právními předpisy ČR.

Provozovatel přistoupil k přijetí přiměřených technických, organizačních, personálních a bezpečnostních opatření a záruk, které zohledňují zejména:

 • zásady zpracovávání osobních údajů, kterými jsou zákonnost, spravedlnost a transparentnost, omezení a kompatibilita účelů zpracovávání osobních údajů, dále minimalizace osobních údajů, jejich pseudonymizace a šifrování, jakož i integrita, důvěrnost a dostupnost;
 • zásady nezbytnosti a přiměřenosti (vztahuje se i na rozsah a množství zpracovávaných osobních údajů, dobu uchovávání a přístup k osobním údajům dotčené osoby) zpracování osobních údajů s ohledem na účel zpracovatelské operace;
 • povahu, rozsah, kontext a účel zpracovatelské operace;
 • odolnost a obnovu systémů zpracování osobních údajů;
 • poučení oprávněných osob provozovatele;
 • přijetí opatření k neprodlenému zjištění, zda došlo k porušení ochrany osobních údajů a promptní informování dozorčího orgánu a odpovědné osoby;
 • přijetí opatření k zajištění opravy nebo vymazání nesprávných údajů, či realizaci jiných práv dotyčné osoby;
 • rizika s různou pravděpodobností a závažností pro práva a svobody fyzických osob (zejména náhodné nebo nezákonné zničení osobních údajů, ztráta nebo změna osobních údajů, zneužití osobních údajů – neoprávněný přístup nebo neoprávněné poskytnutí, posouzení rizik s ohledem na původ, povahu, pravděpodobnost a závažnost rizika v souvislosti se zpracováním a pro identifikaci osvědčených postupů ke zmírnění rizika).
 • Určená zodpovědná osoba pro ochranu osobních údajů společnosti je Peter Jurák, DPO@webpomoc.sk

 

Informace o účelu zpracování a době uchovávání osobních údajů

Jednou ze zásad zpracování osobních údajů je zásada omezení účelu. Ve smyslu této zásady mohou být osobní údaje získávány pouze pro konkrétně určený, výslovně uvedený a oprávněný účel a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který není slučitelný s tímto účelem.


Zpracovávání osobních údajů má být úzce navázáno za účelem zpracování osobních údajů, a to zejména pokud jde o seznam nebo rozsah zpracovávaných osobních údajů, který by měl být nezbytný k tomu, aby se zpracováním daných osobních údajů účelu mohlo dosáhnout. Není správné, aby se seznam nebo rozsah osobních údajů uměle nebo dodatečně rozšiřoval vzhledem k účelu. Je-li účel a seznam nebo rozsah osobních údajů stanoven zákonem, je třeba jej respektovat, pokud si seznam nebo rozsah zpracovávaných osobních údajů určuje provozovatel, má dbát na to, aby jej zbytečně, nad rámec účelu nerozšiřoval.

 

Zákon o ochraně osobních údajů stanoví povinnost provozovatele poskytnout dotyčné osobě informace o účelu zpracování osobních údajů, k němuž jsou její osobní údaje určeny, a to iv případě, kdy se osobní údaje nezískávají přímo od dotčené osoby. Je třeba, aby tyto informace byly dotyčné osobě poskytnuty nejpozději při získávání jejích osobních údajů, respektive v dostatečném časovém předstihu, jasně a srozumitelně a takovým způsobem, aby se s těmito informacemi mohla skutečně seznámit a porozuměla jim.
 

Doba uchovávání osobních údajů je dána příslušným zákonem, který se vztahuje na daný dokument v souladu se lhůtou uložení podle registraturního záznamu. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat a sdělíme Vám přesnou dobu uchovávání týkající se konkrétního dokumentu.

 

Proč Provozovatel používá cookies?

Cookies používáme, abychom vám usnadnili používání naší stránky. Používáme vlastní cookies i cookies třetích stran jako např. cookies od společnosti Google.

 

Základní a provozní cookies Provozovatele

Tyto soubory využívá Provozovatel k zapamatování přihlášení do Provozovatel.cz a dalších přidružených webů, abyste nemuseli vyplňovat přihlašovací formulář s přezdívkou a heslem při každém otevření stránky. Pokud tyto cookies zakážete nebudete se moci přihlásit do svého účtu, nebudete moci přidávat obsah a ani psát diskusní komentáře, jelikož bez povolení cookies to technicky nebude možné.

 

Cookies třetích stran

Provozovatel využívá ve svých stránkách služby třetích stran jako nástroje pro měření návštěvnosti přes systémy Google Analytics. Provozovatel pro využití těchto služeb načítá kódy třetích stran, které pro plnou funkčnost mohou vyžadovat ukládání cookies. Toto má za svůj následek přijetí cookies od těchto stránek třetích stran. Společnost Provozovatele, jako provozovatel stránky nemá možnost ovlivnit ukládání těchto cookies třetích stran, pokud máte zájem přečíst si bližší informace o cookies těchto služeb, prosím, navštivte příslušné služby a přečtěte si jejich zásady ochrany soukromí nebo pravidla používání služby.

 

Jak mohu upravit cookies v mém prohlížeči ?

Otevřete si nastavení svého prohlížeče (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a najděte v nich lištu s nastavením soukromí a v ní soubory cookies. Zde si umíte prohlédnout, jaké soubory cookies ve svém zařízení máte, můžete je manuálně nebo hromadně vymazat. Podrobnější instrukce naleznete v nápovědě každého z těchto prohlížečů.

 

Mohu zablokovat ukládání cookies?

Ve svém prohlížeči můžete v nastaveních prohlížeče zakázat automatické akceptování souborů cookies. Návod a instrukce naleznete v nápovědě svého internetového prohlížeče. Pokud používáte více zařízení (např. počítač, tablet, telefon) doporučujeme přizpůsobit si používání cookies v každém z těchto zařízení zvlášť podle svých preferencí.

Provozovatel respektuje vaše rozhodnutí o akceptaci cookies ve vašem prohlížeči. Vypnutí cookies však může mít dopad na funkčnost této webové stránky.

 

Vložený obsah z jiných webových stránek

Články na této webové stránce mohou obsahovat vložený obsah (např. videa, obrázky, články a podobně). Vložený obsah z jiných stránek se chová stejně, jako by návštěvník navštívil jinou webovou stránku. Tyto webové stránky mohou o vás sbírat osobní údaje, používat soubory cookies, vkládat třetí stranové sledování a monitorovat vaši interakci s vloženým obsahem, včetně sledování vaší interakce s vloženým obsahem, pokud na dané webové stránce máte účet a jste přihlášeni.

 

Seznam cookies na webu

Nezbytně nutné cookies

Cookie

Doména

Cesta

Typ

Expirace

Popis

_hjFirstSeen

 

.spuchlak.cz

/

First-party

30 minutes

Soubor cookie je nastaven tak, aby Hotjar mohl sledovat začátek cesty uživatele pro celkový počet relací. Neobsahuje žádné identifikovatelné informace.

 

 

 

 

 

 

_hjIncludedInSessionSample

 

www.spuchlak.cz

/

First-party

2 minutes

Tento soubor cookie je nastaven tak, aby informoval Hotjar, zda je daný návštěvník zahrnut do vzorkování údajů definovaných denním limitem relace vaší stránky

 

 

 

 

 

 

_hjAbsoluteSessionInProgress

 

.spuchlak.cz

/

First-party

30 minutes

Soubor cookie je nastaven tak, aby Hotjar mohl sledovat začátek cesty uživatele pro celkový počet relací. Neobsahuje žádné identifikovatelné informace.

 

 

 

 

 

 

Výkonnostní cookies

Cookie key

Doména

Cesta

Typ

Expirace

Popis

_gat_UA-42151128-1

 

.spuchlak.cz

/

First-party

1 minute

Jedná se o soubor cookie typu vzoru nastavený službou Google Analytics, kde prvek vzoru v názvu obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webu, na které se vztahuje. Je to variace souboru cookie _gat, který se používá k omezení množství dat zaznamenaných společností Google na webových stránkách s vysokou návštěvností.

 

 

 

 

 

 

_ga

 

.spuchlak.cz

/

First-party

2 years

Tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics – což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je zahrnuta v každém požadavku na stránku a používá se pro výpočet údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy stránek.

 

 

 

 

 

 

_gid

 

.spuchlak.cz

/

First-party

1 day

Tento soubor cookie je nastaven službou Google Analytics. Ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku a používá se pro počítání a sledování zobrazení stránek.

 

 

 

 

 

 

_ga_BLP5C540S6

 

.spuchlak.cz

/

First-party

2 years

Tento soubor cookie používá služba Google Analytics k zachování stavu relace.

 

 

 

 

 

 

Cílení na cookies

Cookie

Doména

Cesta

Typ

Expirace

Popis

IDE

M

.doubleclick.net

/

Third-party

1 year

Tento soubor cookie je nastaven společností Doubleclick a poskytuje informace o tom, jak koncový uživatel používá webovou stránku a jakoukoli reklamu, kterou koncový uživatel mohl vidět před návštěvou uvedené webové stránky.

 

 

 

 

 

 

NID

 

.google.sk

/

Third-party

6 months 3 days

Tento soubor cookie nastavuje společnost DoubleClick (která je ve vlastnictví společnosti Google), aby vám pomohla vytvořit profil vašich zájmů a zobrazovat vám relevantní reklamy na jiných stránkách.

 

 

 

 

 

 

sid

 

www.spuchlak.cz

/

First-party

Session

Toto je velmi běžný název souboru cookie, ale pokud se nachází jako soubor cookie relace, pravděpodobně se použije pro správu stavu relace.

 

 

 

 

 

 

NID

 

.google.com

/

Third-party

6 months 3 days

Tento soubor cookie nastavuje společnost DoubleClick (která je ve vlastnictví společnosti Google), aby vám pomohla vytvořit profil vašich zájmů a zobrazovat vám relevantní reklamy na jiných stránkách.

 

 

 

 

 

 

test_cookie

 

.doubleclick.net

/

Third-party

15 minutes

Tento soubor cookie nastavuje společnost DoubleClick (která je ve vlastnictví společnosti Google), aby zjistila, zda prohlížeč návštěvníka webové stránky podporuje soubory cookie.

 

 

 

 

 

 

_gcl_au

 

.spuchlak.cz

/

First-party

3 months

Používá jej Google AdSense k experimentování s efektivností reklamy na webových stránkách využívajících jejich služby

 

 

 

 

 

 

Funkční cookies

Cookie key

Doména

Cesta

Typ

Expirace

Popis

language

 

www.spuchlak.cz

/

First-party

Session

S tímto názvem je spojeno mnoho různých typů souborů cookie a obecně se doporučuje podrobnější pohled na to, jak se používá na konkrétním webu. Ve většině případů se však pravděpodobně použije pro ukládání jazykových preferencí, případně pro poskytování obsahu v uloženém jazyce. Zde uvedená kategorie ICC je založena na tomto použití.

 

 

 

 

 

 

Nezařazené cookies

Cookie key

Doména

Cesta

Typ

Expirace

Popis

_hjSession_2349457

 

.spuchlak.cz

/

First-party

30 minutes

 

 

 

 

 

 

 

sid_key

 

www.spuchlak.cz

/

First-party

Session

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o oprávněném zaujme pro marketing u klientů:

Naše společnost provádí posouzení proporcionality oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů ve vztahu k zájmům a základním právům a svobodám dotčených osob a ve vztahu k přiměřenému očekávání dotčených osob. Toto Posouzení se týká informačního systému marketingu - zasílání novinek stávajícím klientům.

 

Zpracováváme hlavně kontaktní údaje a to e-mail a telefon. Oprávněným zájmem Provozovatele na zpracování osobních údajů v IS je informování klienta o změnách a novinkách ve společnosti. Provozovatel považuje zpracování osobních údajů pro uvedený účel za nezbytné, jelikož jsou údaje potřebné i při informování klientů o důležitých informacích jako je změna rozvrhu otevíracích hodin například.

 

Provozovatel se po důkladném přezkoumání proporcionality oprávněného zájmu domnívá, že základní práva a svobody subjektů údajů nepřevyšují oprávněné zájmy provozovatele.

 

Provozovatel plní všechny své právem EU a Členského Státu stanovené povinnosti, přijal přiměřená technická a organizační opatření a náležitě přezkoumal proporcionalitu oprávněného zájmu ve vztahu k právům, svobodám a přiměřeným očekáváním dotčených osob.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že Provozovatel zpracovává osobní údaje v IS pro účely, které jsou ve vztahu k právům dotčených osob proporcionální.

 

Práva subjektu údajů:

 1. právo na přístup k osobním údajům, které se jí týkají,
 2. právo na opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají,
 3. právo výmaz osobních údajů, které se jí týkají,
 4. právo na omezení zpracování osobních údajů,
 5. právo namítat proti zpracovávání osobních údajů, které se jí týká,
 6. právo na přenosnost osobních údajů,
 7. právo kdykoli odvolat svůj udělený souhlas ke zpracování osobních údajů,
 8. právo podat stížnost dozorčímu orgánu.

Dotyčná osoba může uplatnit svá práva ústně, písemně nebo elektronicky, přes výše uvedené kontaktní údaje. Pokud dotyčná osoba požádá o ústní poskytnutí informací, informace se poskytnou po prokázání její totožnosti.

I když společnost Dušan Spuchlák – Drogéria, vinohradnícke a záhradkárske potreby nemůže zaručit, že nikdy nedojde k neoprávněnému přístupu, můžete se spolehnout, že věnuje velkou péči zachování bezpečnosti vašich osobních údajů a zamezení neoprávněnému přístupu k nim.

Chcete-li u správce uplatnit své právo, jak bylo popsáno výše, klikněte na odkaz pro vytvoření požadavku:

TECHNICKÁ PODPORA

V případě problémů , nebo pokud máte jiné technické dotazy kontaktujte prosím od 8:00 do 16:00:

Pro změnu, storno nebo reklamaci:
Tel.: +421 911 016 340
Pro technické info ohledne produktu:
Tel.: +421 911 118 518
Mail.: objednavky@spuchlak.sk